Explore

       Learn

            Create

Nieobcy angielski

INTERACTIVE ENGLISH SCHOOL to niezwykła, interaktywna szkoła językowa, którą tworzę z pasją w oparciu o bogate doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, połączone z nowoczesnym podejściem do dydaktyki i metodyki nauczania, a przede wszystkim moją bezgraniczną miłością do języka angielskiego. W tym niezwykłym miejscu usiądziemy przy filiżance angielskiej herbaty i w przyjacielskiej atmosferze porozmawiamy, a Ty nieświadomie rozpoczniesz rozwijać swoją wiedzę i zamiłowanie do języka angielskiego. Już od pierwszych chwil nauki nauczysz się słuchać, rozumieć, mówić, a w efekcie myśleć w tym obcym - już nieobcym dla Ciebie języku. Moja rzetelna wiedza teoretyczna wielokrotnie sprawdzona w praktyce, sprawia, że świadomie nie ograniczam się do jednej metody i techniki nauczania, ale sposób prowadzenia zajęć dostosowuję do potrzeb i możliwości każdego słuchacza. Na zajęciach pokazuję, że liczą się pomysł, kreatywność oraz pasja, a marzenie swobodnej i naturalnej komunikacji w języku angielskim staje się rzeczywistością! Jeśli chcesz się przekonać, że to wszystko jest możliwe, zapraszam Cię na pierwsze zajęcia!

 

Beata Jurkiewicz

mgr filologii  angielskiej

absolwentka Nauczycielskiego

Kolegium Języków Obcych

Nasze kursy

W ofercie szkoły znajdują się zarówno kursy dla najmłodszych, dzieci, młodzieży oraz dorosłych słuchaczy, w grupach bądź indywidualnie, między innymi:

 • nauka przez zabawę dla przedszkolaków

 • kursy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

 • kursy intensywnie przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, matury i wielu innych 

 • tradycyjne korepetycje czyli pomoc bieżąca

 • kursy dla dorosłych

 • kursy indywidualne ułożone przez metodyka dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań słuchacza

Nasze zajęcia oparte są o program National Geographic Learning, który oferuje dużo więcej niż wąsko rozumianą naukę języka angielskiego:

 • podręczniki wydawnictwa NGL dedykowane są wyłącznie szkołom językowym

 • teksty i autentyczne materiały wizualne National Geographic budują motywację uczniów do nauki

 • poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości

 • podręczniki NGL wzbudzają w słuchaczach ciekawość i pozwalają lepiej rozumieć świat

 • zaszczepiają w słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczą, w jaki sposób selekcjonować informacje

licznik odwiedzin

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Interactive English School z siedzibą przy ul. Kruczej 1, 87-100 Toruń, tel.:690850035, adres e-mail: beata.yurk@gmail.com 

 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. 

 • będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

 • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Interactive English School i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,

 • Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.

 • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,

 • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

 • w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.