KURSY  BUSINESS ENGLISH

W GRUPIE / In-Company

Zajęcia w grupie dostosowywane są do poziomu słuchaczy, który jest ustalany na podstawie wyników testu ewaluacyjnego i przeprowadzonej rozmowy z metodykiem.

Na życzenie klienta prowadzimy zajęcia w siedzibie firmy zleceniodawcy - warunki do ustalenia indywidualnie.   

 

INDYWIDUALNE (face2face)

Warunki, zakres, częstotliwość oraz czas trwania zajęć dostosowywane są do indywidualnych potrzeb  i wymagań słuchacza oraz ustalane na pierwszym spotkaniu.

 

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której słuchacze mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionych tematach i zagadnieniach, pracach do wykonania w domu a także umieszczamy dodatkowe linki i materiały do samodzielnej pracy i powtórek w domu.