REAL ENGLISH

 

Kurs stworzony z myślą o dorosłych, których celem jest sprawna komunikacja. U nas nauczysz się aktywnego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim, a przede wszystkim przełamania oporów przed naturalnym i swobodnym prowadzeniem rozmów w języku angielskim! 

Program kursu obejmuje zarówno poszerzanie słownictwa jak i doskonalenie umiejętności swobodnej i naturalnej wypowiedzi połączonej z przyswojeniem tylko tych naprawdę niezbędnych zagadnień gramatycznych.

Zajęcia dostosowywane są do poziomu słuchaczy, który jest ustalany na podstawie wyników testu ewaluacyjnego i przeprowadzonej rozmowy z metodykiem.

Na naszych zajęciach wykorzystujemy monitor interaktywny oraz tablicę interaktywną, co pozwala słuchaczom łatwiej przyswoić i zapamiętać przekazywane treści. Również umiejętnie dobieramy tematy zajęć, gry, filmy i ćwiczenia, tak aby były one interesujące i intrygujące co znacznie przyśpiesza proces nauki, równocześnie ucząc zgodnie z rytmem i możliwościami kursantów.

Regularnie wprowadzane materiały filmowe nasycone "żywym" językiem sprawiają, że słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia angielskiego używanego przez "native speakerów". Systematyczne powtórki dodatkowo utrwalają poznane zagadnienia, a przeprowadzane regularnie testy nie tylko sprawdzają stopień opanowania materiału, ale również umożliwiają kursantom obiektywną samoocenę i wzmacniają motywację do pracy.

Dodatkowo każdy ze słuchaczy uczestniczy w regularnych bezpłatnych zajęciach online przygotowanych specjalnie dla nich na szkolnej platformie edukacyjnej (e-learning). W autorski sposób wprowadzamy elementy nowoczesnego modelu edukacji tzw. "blended learning", polegający na połączeniu tradycyjnych zajęć z interaktywnymi zadaniami online. Takie rozwiązanie zwiększa motywację do samodzielnego ćwiczenia i utrwalania wcześniej wprowadzonych na zajęciach treści. Pomaga to w wypracowaniu nawyku systematycznych powtórek będących gwarantem sukcesu w biegłym władaniu językiem angielskiem.

Na zajęciach grupowych korzystamy z podręczników oraz oprogramowania interaktywnego przede wszystkim wydawnictwa National Geographic Learning oraz Cengage Learning, a także Scholastic, Express Publishing, Oxford, Cambridge, ELI Publishing. 

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której słuchacze mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionych tematach i zagadnieniach, pracach do wykonania w domu oraz umieszczamy przydatne linki i dodatkowe materiały do samodzielnej nauki i powtórek w domu.