Studenci zdawania egzaminów

TEEN ENGLISH

 

Przygotowaliśmy specjalnie opracowany kurs dla młodzieży szkół podstawowych, w szczególności dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty. 

Zajęcia opierają się na zrównoważonym rozwijaniu wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, słownictwo, gramatyka i słuchanie) w połączeniu z realizacją i poszerzaniem programu szkolnego, a ich interaktywna formuła sprawi, iż swą różnorodnością zainteresują i zaangażują uwagę młodych słuchaczy.

Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7-8.   

 

INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ

Dla młodzieży XXI wieku atrakcyjna forma przekazu na zajęciach ma olbrzymie znaczenie. Nawet gramatyka wyjaśniana w ten sposób jest atrakcyjna i łatwo przyswajalna. Ponadto interaktywna formuła zajęć sprawia, iż kursanci uczą się lepiej, szybciej i dużo chętniej. Na naszych zajęciach wykorzystujemy monitor interaktywny oraz tablicę interaktywną, co pozwala uczniom łatwiej przyswoić i zapamiętać przekazywane treści. Również umiejętnie dobieramy tematy zajęć, gry, filmy i ćwiczenia, tak aby były one interesujące i intrygujące co znacznie przyśpiesza proces nauki, równocześnie ucząc młodzież zgodnie z ich rytmem i możliwościami.

Regularnie wprowadzane materiały filmowe nasycone "żywym" językiem sprawiają, że uczniowie rozwijają umiejętność rozumienia angielskiego używanego przez "native speakerów". Systematyczne powtórki dodatkowo utrwalają poznane zagadnienia, a przeprowadzane regularnie testy nie tylko sprawdzają stopień opanowania materiału, ale również umożliwiają młodym słuchaczom obiektywną samoocenę i wzmacniają motywację do pracy.

Dodatkowo uczniowie uczestniczą w regularnych bezpłatnych zajęciach online przygotowanych specjalnie dla nich na szkolnej platformie edukacyjnej (e-platforma). W autorski sposób wprowadzamy elementy nowoczesnego modelu edukacji tzw. "blended learning", polegający na połączeniu tradycyjnych zajęć z interaktywnymi zadaniami online. Takie rozwiązanie zwiększa motywację młodzieży do samodzielnego ćwiczenia i utrwalania wcześniej wprowadzonych na zajęciach treści. Pomaga to w wypracowaniu nawyku systematycznej pracy, samodzielności i obowiązkowości, będące gwarantami osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie.

WYNIKI

 

Nasi uczniowie osiągają znacznie lepsze oceny w swoich szkołach i uzyskują wysokie noty na szkolnych egzaminach i konkursach językowych. Korzystamy z podręczników, programów interaktywnych i pomocy naukowych czołowych wydawnictw językowych, m.in. National Geographic Learning, Cengage Learning, Scholastic, Express Publishing, Oxford, Cambridge, ELI Publishing. Każdy słuchacz  lub  rodzic ma również stały dostęp do internetowej platformy edukacyjnej z informacjami o przebiegu każdej lekcji, pracach domowych oraz testach.

 

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której rodzice, a także dzieci, mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionych tematach i zagadnieniach, pracach do wykonania w domu a także umieszczamy dodatkowe linki i materiały do samodzielnej pracy i powtórek w domu.