WAKACYJNY KURS DLA DZIECI

SPEAK & PLAY ENGLISH

- Wakacyjny kurs stworzony dla dzieci w wieku szkolnym (podzielony na grupy wiekowe)

- Rozwijający umiejętność swobodnego wypowiadania się w sytuacjach z życia codziennego

Kurs trwa 2 tygodnie, zajęcia 90 min. prowadzone są 4 razy w tygodniu, prowadzone w godzinach przed i około południowych (od godziny 10)

Terminy:

- 06 - 17 lipca

- 20 - 31 lipca