Młodzi ludzie - Spotkanie z komputerami

EXAM ENGLISH

 

Kurs egzaminacyjny MATURALNY w Interactive English School przygotowany został jako specjalnie opracowane zajęcia dla uczniów chcących się bardzo dobrze przygotować do egzaminu dojrzałości. Na naszym kursie uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe i jednocześnie powtarzają materiał wymagany na maturze.

Zajęcia odbywają w grupach podzielonych wedle wybranego poziomu egzaminu maturalnego - podstawowego lub rozszerzonego. W trakcie kursu nasi uczniowie utrwalają skuteczne techniki egzaminacyjne poprzez pracę z różnorodnymi materiałami i ćwiczeniami.  

Nasze zajęcia przygotowują uczniów do matury wg najnowszych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i zawierają wszystkie elementy typowe dla egzaminu maturalnego. Również kładziemy duży nacisk na komunikatywność w trakcie kursu, a prowadząc konwersacje wykorzystujemy specjalnie wyselekcjonowane materiały filmowe, piosenki i czasopisma, by maksymalnie zainteresować i zaangażować uczniów w rozmowę.

Dodatkowo słuchacze uczestniczą w regularnych bezpłatnych zajęciach online przygotowanych specjalnie dla nich na szkolnej platformie edukacyjnej (e-platforma). W autorski sposób wprowadzamy elementy nowoczesnego modelu edukacji tzw. "blended learning", polegający na połączeniu tradycyjnych zajęć z interaktywnymi zadaniami online. Takie rozwiązanie zwiększa motywację przyszłych maturzystów do samodzielnego ćwiczenia i utrwalania wcześniej wprowadzonych na zajęciach treści. Pomaga to w wypracowaniu nawyku systematycznej pracy, samodzielności i obowiązkowości, będące gwarantami osiągnięcia wysokich wyników z egzaminu maturalnego.

INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ

 

Dla młodzieży XXI wieku atrakcyjna forma przekazu na zajęciach ma olbrzymie znaczenie. Nawet gramatyka wyjaśniana w ten sposób jest atrakcyjna i łatwo przyswajalna. Ponadto interaktywna formuła zajęć sprawia, iż kursanci uczą się lepiej, szybciej i dużo chętniej. Na naszych zajęciach wykorzystujemy monitor interaktywny oraz tablicę interaktywną, co pozwala uczniom łatwiej przyswoić i zapamiętać przekazywane treści. Również umiejętnie dobieramy tematy zajęć, gry, filmy i ćwiczenia, tak aby były one interesujące i intrygujące co znacznie przyśpiesza proces nauki, równocześnie ucząc młodzież zgodnie z ich rytmem, i możliwościami.

Regularnie wprowadzane materiały filmowe nasycone "żywym" językiem sprawiają, że uczniowie rozwijają umiejętność rozumienia języka używanego w nagraniach maturalnych. Systematyczne powtórki dodatkowo utrwalają poznane zagadnienia, a przeprowadzane regularnie testy nie tylko sprawdzają stopień opanowania materiału, ale również umożliwiają młodym słuchaczom obiektywną samoocenę i wzmacniają motywację do pracy.

 

WYNIKI

 

Nasi uczniowie osiągają znacznie lepsze oceny w swoich szkołach i uzyskują wysokie noty na egzaminie dojrzałości. Korzystamy z najlepszych podręczników, programów interaktywnych i pomocy naukowych czołowych wydawnictw językowych, m.in. National Geographic Learning, Cengage Learning, Scholastic, Express Publishing oraz Oxford. Każdy słuchacz  lub  rodzic ma również stały dostęp do internetowej platformy edukacyjnej z informacjami o przebiegu każdej lekcji, pracach domowych oraz testach.

 

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której rodzice, a także dzieci, mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionych tematach i zagadnieniach, pracach do wykonania w domu a także umieszczamy dodatkowe linki i materiały do samodzielnej pracy i powtórek w domu.