Tutoring na świeżym powietrzu

face2face english

Kurs jest skierowany do osób, które cenią sobie komfort zajęć indywidualnych lub potrzebują szybkiej pomocy w "nadrobieniu" zaległości w szkole lub chcą poprawić swoje wyniki.

Zajęcia przeprowadzane są w oparciu o program indywidualnie opracowany przez metodyka, po przeprowadzeniu lekcji ewaluacyjnej, której celem jest zbadanie poziomu języka oraz wspólne ustalenie komponentów kursu.

 

Jeśli kursem są korepetycje, wówczas jest on oparty o podstawę programową, tak aby najlepiej pomóc uczniowi w jego bieżących kłopotach z angielskim, jednak zawsze uzupełniany jest o pomoce dydaktyczne odpowiednie dla danego etapu nauki i dostosowane do poziomu słuchacza.

 

Na zajęciach wykorzystujemy programy interaktywne i pomoce naukowe czołowych wydawnictw językowych, w szczególności National Geographic Learning, Cengage Learning oraz Express Publishing, Oxford, Cambridge i ELI Publishing. Każdy słuchacz lub rodzic ma również stały dostęp internetowej platformy edukacyjnej z informacjami o przebiegu każdej lekcji, pracach domowych oraz testach.

 

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której rodzice, a także dzieci, mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionych tematach i zagadnieniach, pracach do wykonania w domu, a także umieszczamy dodatkowe linki i materiały do samodzielnej pracy i powtórek w domu.