happy english

 

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do udziału w rozśpiewanych, kolorowych, bardzo przyjaznych a zarazem ambitnch zajęciach, odpowiednio dostosowanych do umiejętności dzieci na etapie edukacji przedszkolnej.

 

NASZ KOLOROWY KURS

 

Ponieważ rozpoczęcie nauki w wieku 4-6 lat jest idealnym momentem na rozwijanie zdolności dziecka przez naukę języka obcego, w naszej szkole kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i naukę słownictwa przez regularne powtórzenia, jak i poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych przez "przemycane" treści w formie wesołych gier, piosenek i innych zabaw. Tak atrakcyjna dla najmłodszych formuła zajęć pobudza ich zmysły i inspiruje do wyrażania emocji.

Głównym celem pierwszego etapu nauki jest osłuchanie się z naturalnym językiem obcym, przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu podstawowych słówek i zwrotów, co sprzyja wykształceniu pozytywnego stosunku do nauki języka obcego u dziecka. Po tym etapie nastepuje łagodne przejście do czytania i pisania.

Kursowi zawsze towarzyszą interaktywne komponenty takie jak gry planszowe i multimedialne, pluszowi anglojęzyczni przyjaciele, oraz wiele innych aktywności zachęcających do pierwszej edukacyjnej przygody z językiem angielskim.

 

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której rodzice, a także dzieci, mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionym materiale, pracach do wykonania w domu i podsumowujemy osiągnięcia naszych słuchaczy.