KURSY  DLA SENIORÓW

 

W naszej szkole nie ma barier wiekowych! Wiemy doskonale, że dla wielu osób w wieku dojrzałym nauka języka obcego staje czynnikiem motywującym do podróży i wyjazdów zagranicznych. Każdy marzy o tym, by móc samodzielnie dokonać rezerwacji w hotelu, odpowiedzieć celnikom na lotnisku na zadane pytania, zapytać sprzedawcę pamiątek czy akceptuje kartę kredytową lub też zamówić przystawkę do głównego dania w restauracji. Co więcej, któż nie chciałby swobodnie komunikować się z gośćmi z zagranicy w dzisiejszym, wypełnionym językiem angielskim świecie? Tego wszystkiego i wiele więcej nauczamy na naszych zajęciach w atrakcyjnej, przystępnej formie z dużą dawką interakcji i komunikacji.  

Na naszych zajęciach wykorzystujemy monitor interaktywny oraz tablicę interaktywną, co pozwala słuchaczom łatwiej przyswoić i zapamiętać przekazywane treści. Również umiejętnie dobieramy tematy zajęć, gry, filmy i ćwiczenia, tak aby były one interesujące i intrygujące co znacznie przyśpiesza proces nauki, równocześnie ucząc zgodnie z rytmem i możliwościami kursantów.

Regularnie wprowadzane materiały filmowe nasycone "żywym" językiem sprawiają, że słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia angielskiego używanego przez "native speakerów". Systematyczne powtórki dodatkowo utrwalają poznane zagadnienia, a przeprowadzane regularnie testy nie tylko sprawdzają stopień opanowania materiału, ale również umożliwiają kursantom obiektywną samoocenę i wzmacniają motywację do pracy.

 

Dodatkowo każdy ze słuchaczy może uczestniczyć w regularnych bezpłatnych zajęciach online przygotowanych specjalnie dla nich na szkolnej platformie edukacyjnej (e-platforma). W autorski sposób wprowadzamy elementy nowoczesnego modelu edukacji tzw. "blended learning", polegający na połączeniu tradycyjnych zajęć z interaktywnymi zadaniami online. Takie rozwiązanie zwiększa motywację do samodzielnego ćwiczenia i utrwalania wcześniej wprowadzonych na zajęciach treści. Pomaga to w wypracowaniu nawyku systematycznych powtórek będących gwarantem sukcesu w biegłym władaniu językiem angielskiem.

Zajęcia w grupie dostosowywane są do poziomu słuchaczy, który jest ustalany na podstawie wyników testu ewaluacyjnego i przeprowadzonej rozmowy z metodykiem.

 

Wszyscy słuchacze mają zapewniony stały dostęp do platformy edukacyjnej naszej szkoły, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionym materiale, pracach do wykonania w domu i podsumowujemy osiągnięcia naszych słuchaczy.

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której słuchacze mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionych tematach i zagadnieniach, pracach do wykonania w domu a także umieszczamy dodatkowe linki i materiały do samodzielnej pracy i powtórek w domu.