Samochód robota inżynieryjnego

smart english

Kurs angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym to multimedialne, interaktywne zajęcia, które swą różnorodnością zainteresują        i zaangażują uwagę młodych słuchaczy, równocześnie ułatwiając i przyśpieszając zapamiętywanie nowych treści.

Kurs jest podzielony na odpowiednie grupy wiekowe. 

INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ

 

Dla dzieci urodzonych w XXI wieku atrakcyjna forma multimedialna ma olbrzymie znaczenie. Nawet gramatyka wyjaśniana w ten sposób jest atrakcyjna i łatwo przyswajalna. Umiejętnie dobieramy tematy zajęć, gry, piosenki, filmy i ćwiczenia interaktywne, ponieważ uczniowie znacznie szybciej przyswajają nową wiedzę, gdy jest ona dla nich interesująca i intrygująca.

 

Równocześnie uczymy zgodnie z rytmem, możliwościami i zainteresowaniami dzieci. Program na tym etapie edukacji jest bardziej ambitny, przez co stymuluje rozwój inteligencji, rozwija pamięć i myślenie abstrakcyjne.

Na zajęciach wykorzystujemy monitor interaktywny, który umożliwia korzystanie z oprogramowania interaktywnego każdego podręcznika. Ponadto zajęcia uatrakcyjniają różnorodne gry multimedialne i edukacyjne gry planszowe dostosowane do ćwiczonej sprawności językowej.

 

Interaktywna formuła zajęć sprawia, iż mali kursanci uczą się lepiej, szybciej i dużo chętniej. Regularnie wprowadzane materiały filmowe nasycone "żywym" językiem sprawiają, że już na pierwszym etapie edukacji uczniowie rozwijają umiejętność rozumienia angielskiego używanego przez "native speakerów". Systematyczne powtórki dodatkowo utrwalają poznane zagadnienia, a przeprowadzane regularnie testy nie tylko sprawdzają stopień opanowania materiału, ale również umożliwiają młodym słuchaczom obiektywną samoocenę i wzmacniają motywację do pracy.

WYNIKI

Nasi uczniowie osiągają znacznie lepsze oceny w swoich szkołach i uzyskują wysokie noty na szkolnych egzaminach i konkursach językowych. Korzystamy z podręczników, programów interaktywnych i pomocy naukowych czołowych wydawnictw językowych, m.in. National Geographic Learning, Cengage Learning oraz Scholastic i Express Publishing. Każdy słuchacz  lub rodzic ma również stały dostęp do platformy edukacyjnej z informacjami o przebiegu każdej lekcji, pracach domowych oraz testach.

E-Learning

Dodatkowo, materiał przerobiony na zajęciach zostaje umieszczony na platformie edukacyjnej naszej szkoły, do której rodzice, a także dzieci, mają zapewniony stały dostęp, gdzie na bieżąco informujemy o przerobionym materiale, pracach do wykonania w domu i podsumowujemy osiągnięcia naszych słuchaczy.